Tým

Vedení organizace:

Bc. Helena Skálová [helena.skalova(@)genderstudies.cz] Ředitelka, manažerka pro práci s veřejnou správou

Absolvovala na FHS UK obor studium humanitní vzdělanosti se zaměřením na neziskové organizace a gender. V GS pracuje od roku 2006. Soustřeďuje se na oblast podpory rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a profesního života u zaměstnavatelů v oblasti veřejné správy. Podílí se na vedení genderových auditů a vzdělávacích aktivit na úřadech státní správy a samosprávy. Je členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (RVRP), členkou Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí RVRP a členkou výkonného výboru České ženské lobby. Je editorkou zpravodaje Rovné příležitosti do firem.

Mgr. Lada Wichterlová [lada.wichterlova(@)genderstudies.cz] Projektová manažerka
Vystudovala českou literaturu na FPF SU v Opavě a mediální studia FSV UK v Praze, do Gender Studies nastoupila v roce 1998 jako knihovnice. Knihovnu Gender Studies vedla do roku 2003. Věnovala se fundraisingu a zabývala se plánem rozvoje knihovny, iniciovala implementaci a překlad vhodného thesauru. Pracovala jako česká koordinátorka evropského projektu REWIND NET - Network of Women's Information and Documentation Centres. Spolupracovala na publikační činnosti GS (Alice a Charlotta Masarykovy, Bertha von Suttner). V současné době se zabývá genderovými aspekty rodinné politiky a penzijní reformy. Je členkou Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a Komise pro rodinnou politiku Rady hlavního města Prahy.

Tým

Mgr. Michaela Svatošová [michaela.svatosova(@)genderstudies.cz] Projektová manažerka, knihovnice a informační specialistka

Vystudovala Fakultu humanitních studií - genderová studia a Information and Library management na Manchester Metropolitan University. V GS má na starosti projekty zaměřené na kybernásilí a gender a ICT a zároveň se věnuje knihovně. Je absolventkou Fulbright-Masaryk stipendia, v jehož rámci se věnovala genderově podmíněnému násilí v online prostředí. V Gender Studies pracuje s malými přestávkami od roku 2003. (Linkedin

Markéta Štěpánová [marketa.stepanova(@)genderstudies.cz] Projektová manažerka

Vystudovala Vyšší odbornou školu knihovnictví a informačních studií. V Gender Studies se pohybuje na různých pozicích od roku 2005. Koordinovala projekty Našima očima: Romské ženy v České republice, Místa přátelská rodině a několik let zastávala pozici účetní asistentky. V současné době je koordinátorkou projektu Podpora zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských komunit žijících v ČR. 

Oblasti zájmu: rodinná politika, sexuální násilí, sociální politika a její genderově specifické dopady

Mgr. Anna Kotková [anna.kotkova(@)genderstudies.cz] PR manažerka 

Je absolventkou žurnalistiky na FSV UK a etnologie/hebraistiky na FF UK. Byla redaktorkou genderové tiskové agentury gitA, kde se specializovala na oblast Blízkého východu, problematiku menšin a migrace. V Gender Studies pracuje od roku 2010, nejprve ve funkci office manažerky a projektové koordinátorky, od roku 2012 na pozici PR manažerky. V současné době je na rodičovské dovolené.

Oblasti zájmu: gender a média, gender a rozvojová spolupráce, ženy v judaismu

Mgr. Jitka Hausenblasová [jitka.hausenblasova(@)genderstudies.cz] Projektová manažerka

V Gender Studies, o. p. s. pracuje od roku 2013 jako koordinátorka mezinárodního projektu zaměřeného na mládež a snížení genderové segregace na trhu práce. 
Oblasti zájmu: gender ve vzdělávání, mezigenerační dialog, dobrovolnictví.

Markéta Budská [marketa.budska(@)genderstudies.cz] Finanční manažerka

V Gender Studies, o. p. s. pracuje od roku 2013 jako finanční manažerka, dříve spolupracovala na projektech o.s. Step by Step ČR jako projektová  a  finanční manažerka.  Ve svém volném čase se věnuje lektorování tanečních a fitness lekcí.
Oblasti zájmu: vzdělávací politika, tanec.

Bc. Michaela Chržová [library(@)genderstudies.cz] Knihovnice a informační specialistka

Michaela je členkou týmu Gender Studies, o.p.s. od roku 2013, působí v knihovně a příležitostně také v knihkupectví. Obor Knihovnictví a informační systémy a služby studovala už na Střední odborné škole prof. Švejcara v Plzni, nyní v oboru Informační studia a knihovnictví pokračuje na Filozofické fakultě UK. Během studií absolvovala několik praxí v knihovnách a mediálních institucích.

Mgr. Klára Čmolíková Cozlová [klara.cozlova(@)genderstudies.cz] Projektová koordinátorka

Po studiu sociální práce (VOŠ a ETF UK) vystudovala i genderová studia na FHS UK, přičemž její zájem je intersekce různých typů znevýhodnění, genderově senzitivní sociální práce, genderově podmíněné násilí, ale i trh práce, věk a gender, či age management. S Gender Studies spolupracuje dlouhodobě jako genderová auditorka, nyní na pozici koordinátorky projektu Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen.

PhDr. Mgr. Josef Vošmik [josef.vosmik(@)genderstudies.cz] Specialista pro práci se zaměstnavateli

V Gender Studies pracuje od roku 2015 jako specialista pro práci se zaměstnavateli, koordinuje soutěž Firma roku: Rovné příležitosti. Vystudoval obor sociální práce na FF UK, poté ještě veřejnou a sociální politiku na FSV UK. Nyní pokračuje v doktorském studiu oboru aplikovaná etika na FHS UK, kde se zaměřuje na genderové otázky v etických souvislostech. Působil několik let ve státní správě, neziskovém i podnikatelském sektoru, zejména pak v oblasti administrace a řízení projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, věnoval se ale také lektorování, problematice rovnosti žen a mužů a práci s dětmi z dětských domovů.

Oblasti zájmu: genderová studia, sociální politika a zaměstnanost, aplikovaná etika

Správní rada

Dozorčí rada

PhDr. Eliška Janšová, PhDr. Hana Maříková, Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.Aktualizováno: 13.4.16 14:42Alexandra Jachanová Doleželová