Novinky

Výroční zpráva Gender Studies za rok 2013 je venku

Finální výroční zpráva Gender Studies 2013 je venku. Podívejte se, jak se nám loni dařilo nebo co že to vlastně přesně děláme. Stojí to za to, graficky i obsahově.

Konference Gender Studies na téma age managementu – již brzy

Právě pro Vás připravujeme odbornou konferenci na téma age managementu, jakožto řízení věkové diverzity a celoživotního cyklu na pracovišti. Akce se uskuteční 4. 11. 2014 od 9:30 do 16:00 v budově firmy PricewaterhouseCoopers v Praze (City Green Court, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4), která je také partnerem konference.

Mezinárodní den rovnosti 2014

Přijďte si na stánek Gender Studies na Karlovo náměstí v Praze (u sochy E. Krásnohorské) pro bezplatnou právnickou radu, vyplnit si kvíz o svém chování na internetu nebo si zaběhejte v běhu rovných šancí. Tento čtvrtek u příležitosti Dne rovnosti žen a mužů, který zaměříme na osvětu o důležitém tématu - genderově motivovaném násilí a šikaně na internetu a v kyberprostoru – jak jim předcházet a jak se jim bránit.

Termín odevzdání přihlášek do soutěže Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku byl prodloužen

Termín odevzdání přihlášek do soutěže Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku byl prodloužen do 1.7.2014.Neváhejte využít času, který Vam zbývá do deadlinu. Těšíme se na Vaše podklady!

Uzávěrka přihlášek do soutěže Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku se blíží!

Uzávěrka přihlášek do soutěže Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku se blíží. Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je 15. června 2014. Neváhejte svého zaměstnavatele přihlásit a porovnejte tak síly s konkurencí. Tématem tohoto ročníku je věková diverzita a age management. Účast v soutěži je zcela zdarma.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 34 | Další

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.