Kalendář akcí

9. března 2016 (středa) 09:00 - 13:00
„Rozbít skleněný strop – jak na to“

Přemýšlíte nad možnostmi podpory kariérního růstu žen ve vaší firmě? Chcete se seznámit s efektivními opatřeními? Poučit se z příkladů dobré praxe? Najít argumenty pro podporu takových opatření?

místo:  Údolní 33, 602 00 Brno , Otevřená zahrada,malá konferenční místnost
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -
Minulé akce

29. ledna 2016 (pátek) 17:30 - 19:00
PANELOVÁ DISKUZE O FEMINISTICKÉM AKTIVISMU V ČR

Diskuze s osobami z různých feministických proudů a (nejen současných) aktivistických skupin. Co je spojuje, co je rozděluje, o aktivismu jako takovém a o tom, jestli je aktivismus dostatečně vidět.

místo:  Jeseniova 60 , Autonomní sociální centrum Klinika
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


12. prosince 2015 (sobota) 10:00 - 13. prosince 2015 (neděle) 10:00
MODUS Operandi AND: intenzivní dílny

Intenzivní dílny navazují na páteční seminář Utváření společného: Politika pospolitosti MODUS Operandi AND s Fernandou Eugenio

místo:  Dittrichova 9/337 , Praha
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


30. listopadu 2015 (pondělí) 17:00
Hladce obrace nazpět do práce

Worshop určený pro ženy, které se po rodičovské vracejí do práce. Seznámi s aktuální situací na trhu práce, možnostmi slaďování pracovního a rodinného života, výhodami a riziky flexibilních forem práce.

místo:  Rodinné centrum Parníček, Jedličkova 1398 , Lysá nad Labem
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


12. listopadu 2015 (čtvrtek) 09:00 - 16:00
Konference Firma roku

Soutěž Firma roku: rovné příležitosti vyvrcholí závěrečnou odbornou konferencí. Konference se zaměří na aktuální trendy a představí příklady dobré praxe, součástí programu bude panelová diskuse zástupců oceněných firem a praktický workshop. Počet míst omezen, rezervace nutná. Tlumočení z a do angličtiny zajištěno.

místo:  Společenské centrum, Za Brumlovkou 1519/4 , Praha
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  Josef Vošmik
tel.:  773 440 845
fax:  -
odkazy:  http://rovneprilezitosti.ecn.cz/


17. října 2015 (sobota)
Barcamp Svoboda a strach

Nadace Otevřená společnost zve na setkání všechny, kdo se zajímají o stav dnešní společnosti. Na barcampu budeme zkoumat témata, na která je potřeba odvaha: politická korektnost, regulace sexismu, desegregace, sběr etnických dat, vyváženost veřejnoprávních médií, sociální role mužů a žen.

místo:  Centrum současného umění DOX, Poupětova 1 , Praha
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


 

Další minulé akce